V-ASIS A.ADLERIO INDIVIDUALIOSIOS PSICHOTERAPIJOS IR ANALIZĖS ASOCIACIJOS SIMPOZIUMAS

„VYRAI IR MOTERYS: SANTYKIO ILGESYS“

IR AIPPAA SUVAŽIAVIMAS

2023-02-16

Kviečiame į AIPPAA suvažiavimą 2023-02-16 11.45-13.00. Jis vyks Kaune, S.Daukanto 12. Tą pačią dieną prieš ir po suvažiavimo vyks AIPPAA V Simpoziumas (programa prisegama).

SUVAŽIAVIMO PROGRAMA:

1) FINANSINĖ ATASKAITA IR JOS TVIRTINIMAS;

2) PREZIDENTO ATASKAITA IR TVIRTINIMAS;

3) PREZIDENTO IR TARYBOS
RINKIMAI;

4) KITI KLAUSIMAI.

Organizacinis komitetas.