Misija|vizija

AIPPAA yra savanoriška, ne pelno organizacija, vienijanti moksline, edukacine bei praktine veikla užsiimančius individualiosios psichologijos analitikus ir psichoterapeutus, o taip pat  psichologus, gydytojus ir socialinius darbuotojus ir kitų specialybių žmones,  gilinančius A. Adlerio individualiosios psichologijos psichoterapijos bei analizės žinias.

Asociacijos tikslai:
1. Vienyti A. Adlerio individualiosios psichologijos psichoterapeutus ir analitikus, dirbančius su suaugusiais, jaunimu, paaugliais bei vaikais, bei individualiosios psichologijos psichoterapijos ir analizės programų dalyvius, praktikoje taikančius individualiosios psichologijos psichoterapijos ir analizės metodus;
2. Teikti nariams įvairiapusę informaciją ir pagalbą, remti narių profesinį mokymą ir tobulinimą;
3. Atlikti individualiosios psichologijos analitikų ir psichoterapeutų kvalifikacijos vertinimą;
4. Puoselėti narių bendrus poreikius bei įgyvendinti bendrus tikslus, neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir įstatymams;
5. Atstovauti narių interesams ir juos ginti valstybinėse, visuomeninėse ir viešose organizacijose;
6. Tenkinti ir ginti savo narių kultūrinius, socialinius, profesinius interesus Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis priemonėmis;
7. Organizuoti švietimo, mokymo, leidybinę, tyrinėjimo ir kitas veiklas, siekiant plėsti ir gilinti A. Adlerio individualiosios psichologijos idėjų taikymą visuomenėje, skleisti ir populiarinti A. Adlerio individualiosios psichologijos teorijos, psichoterapijos ir analizės idėjas;
8. Bendradarbiauti su kitomis psichoterapinio ir psichoanalizės profilio organizacijomis, užmegzti ir puoselėti ryšį su tarptautinėmis organizacijomis bei atskirais specialistais.