Valdymo organai

  • Visuotinis narių susirinkimas (“Suvažiavimas”)
  • Taryba
  • Prezidentas