Taryba

Prezidentė: Taida Tiriūnė
Viceprezidentė: Erika Kern
Iždininkas: Viktoras Šapurovas
Sekretorė: Edita Heister
Tarybos narė: Rasa Bieliauskaitė