APIE

ISTORIJA

 • AIPPAA – Adlerio individualiosios psichologijos psichoterapijos ir analizės asociacija įkurta 2018 m. balandžio 11 d. Asociacijos steigėjai: Rasa Bieliauskaitė, Taida Tiriūnė, Erika Kern ir Viktoras Šapurovas.
 • 2018 m. balandžio 26 d. įsteigtas AIPPAA Etikos komitetas.
 • 2018 m. gegužės 15 d. Adlerio individualiosios psichologijos psichoterapijos ir analizės asociacija (AIPPAA) tapo lygiateise LtPA (Lietuvos psichoterapijos asociacijos) nare, o mūsų IP analitikai įtraukti į Lietuvos psichoterapeutų sąvadą.
  • Pagrindinis LPtA tikslas – vienyti įvairių teorinių krypčių profesines psichoterapeutų organizacijas, sutelkiant jų pastangas kryptingai veiklai vykdyti.
 • 2018 m. liepos mėn. 13 d. įvyko pirmasis AIPPAA suvažiavimas.
 • 2018 m. rugsėjo mėn. 8 d. įvyko antrasis AAIPPA  suvažiavimas.
 • 2019 m. vasario mėn. 1-3 d. įvyko pirmasis AIPPAA simpoziumas “Adlerietiškas požiūris į disociaciją”.
 • 2019 m. birželio mėn. 22 d. įvyko metinis ataskaitinis AIPPAA suvažiavimas.
 • 2020 m. vasario 21 d. įvyko metinis, ataskaitinis AIPPAA suvažiavimas, kurio metu perrinkta AIPPAA prezidentė. Naujoji prezidentė – Taida Tiriūnė. Taip pat įvyko antrasis AIPPAA simpoziumas, tęsiant temą “Adlerietiškas požiūris į disociaciją”.

AIPPAA VALDYMO ORGANAI

 • Visuotinis narių susirinkimas (“Suvažiavimas”)
 • Taryba
 • Prezidentas

 

MISIJA ir VIZIJA

AIPPAA yra savanoriška, ne pelno organizacija, vienijanti moksline, edukacine bei praktine veikla užsiimančius individualiosios psichologijos analitikus ir psichoterapeutus, o taip pat  psichologus, gydytojus ir socialinius darbuotojus ir kitų specialybių žmones,  gilinančius A. Adlerio individualiosios psichologijos psichoterapijos bei analizės žinias.

Asociacijos tikslai:
1. Vienyti A. Adlerio individualiosios psichologijos psichoterapeutus ir analitikus, dirbančius su suaugusiais, jaunimu, paaugliais bei vaikais, bei individualiosios psichologijos psichoterapijos ir analizės programų dalyvius, praktikoje taikančius individualiosios psichologijos psichoterapijos ir analizės metodus;
2. Teikti nariams įvairiapusę informaciją ir pagalbą, remti narių profesinį mokymą ir tobulinimą;
3. Atlikti individualiosios psichologijos analitikų ir psichoterapeutų kvalifikacijos vertinimą;
4. Puoselėti narių bendrus poreikius bei įgyvendinti bendrus tikslus, neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir įstatymams;
5. Atstovauti narių interesams ir juos ginti valstybinėse, visuomeninėse ir viešose organizacijose;
6. Tenkinti ir ginti savo narių kultūrinius, socialinius, profesinius interesus Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis priemonėmis;
7. Organizuoti švietimo, mokymo, leidybinę, tyrinėjimo ir kitas veiklas, siekiant plėsti ir gilinti A. Adlerio individualiosios psichologijos idėjų taikymą visuomenėje, skleisti ir populiarinti A. Adlerio individualiosios psichologijos teorijos, psichoterapijos ir analizės idėjas;
8. Bendradarbiauti su kitomis psichoterapinio ir psichoanalizės profilio organizacijomis, užmegzti ir puoselėti ryšį su tarptautinėmis organizacijomis bei atskirais specialistais.

 

AIPPAA TARYBA

Prezidentė: Taida Tiriūnė
Viceprezidentė: Erika Kern
Iždininkas: Viktoras Šapurovas
Sekretorė: Edita Heister
Tarybos narė: Rasa Bieliauskaitė

Etikos komiteto pirmininkė: Regina Milašauskienė

ĮSTATAI

Įstatai .pdf formatu