Etikos komitetas

Pirmininkė:
Regina Milašauskienė

Komiteto narės:
Rūta Gaubienė
Taida Tiriūnė