Neeilinis AIPPAA suvažiavimas įvyko 2022-05-01

1.Nuspręsta pakeisti buveinės adresą.

2.Išrinkta-patvirtinta asociacijos tarybą: Edita Heister, Erika Kern, Rasa Bieliauskaitė, Viktoras Šapurovas, Taida Tiriūnė.

Ši procedūra buvo būtina tarybos įteisinimui Registrų centre (tarybos sudėtis nepasikeitė).

3.Patvirtinta nauja įstatų redakcija.

4.Nutarta pervesti finansinę paramą 2 Ukrainą remiančioms įstaigoms.