Nariai

AIPPAA tikrieji nariai yra asmenys, dirbantys praktinį ar mokslinį darbą A. Adlerio individualiosios psichologijos psichoterapijos ir/ar analizės srityje ir yra baigę individualiosios psichoterapijos ir analizės programą bei įgiję individualiosios psichologijos analitiko ar psichoterapeuto kvalifikaciją.

AIPPAA nariai-kandidatai yra asmenys, dirbantys praktinį ar mokslinį darbą A. Adlerio individualiosios psichologijos psichoterapijos ir/ar analizės srityje, mokosi individualiosios psichologijos psichoterapijos ir analizės programoje ir yra išlaikę pirmąjį tarpinį šios programos egzaminą.