Taryba

Prezidentė: Erika Kern
Viceprezidentė: Taida Tiriūnė
Iždininkas: Viktoras Šapurovas
Sekretorė: Edita Heister
Tarybos narė: Rasa Bieliauskaitė