Etika

Etikos Kodeksas atspindi bendrąsias žmogiškąsias vertybes, svarbiausius psichoterapijos principus, bei įsipareigojimus profesijai ir visuomenei. Jis apibrėžia bendrąsias profesinio elgesio nuostatas, kurios taikytinos visose profesinės veiklos sferose: psichoterapiniame darbe, mokymo procese ir tyrimuose, tarpusavio profesiniuose santykiuose.
Etikos Kodekso principai taikomi visiems IP psichoterapijos ir analizės programos dėstytojams, supervizoriams, mokytojams – analitikams ir klausytojams.

Etikos kodeksą prižiūriu ir skundus/pareiškimus/kreipimusis nagrinėja AIPPAA Etikos Komitetas